امروز : دوشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۳
آخرین اخبار از مجمع عمومی

تاریخ ارسال : دوشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱      |      توسط : مدیر سایت (جعفری)

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت جهاد نصر استان مرکزی در تاریخ 1400/12/25 با حضور سهامداران و نماینده آنان تشکیل شد.

در این مجمع بر اساس آراء سهامداران آقایان ابوالقاسم خراجی ،حبیب حاجیقربانی ،علی شجاعی ، نادر قلی ابراهیمی و محمود عسگری به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت 2 سال انتخاب شدند.

در اولین جلسه هیئت مدیره در تاریخ 1401/01/18 آقای نادرقلی ابراهیمی به عنوان رئیس هیئت مدیره و حبیب حاجیقربانی به عنوان مدیر عامل انتخاب شدند.

بر اساس آراء سهامداران مقرر گردید مبلغ    ده میلیاردو پانصد میلیون ریال از محل سود قابل تقسیم به سهامداران طی سه مرحله در موعد  قانونی پرداخت گردد.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی :

ارسال دیدگاه :