امروز : شنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

ویدئو ها

اجرای باند فرودگاه سقز
شرکت جهاد نصر استان مرکزی به روایت تصویر
اجرای پل کاوه نبیری (علم الهدی)
انفجار ترانشه کیلومتر +5 آزاد راه کنار گذر شمالی
انفجار در معدن جزنق
جهاد نصر استان مرکزی سال 97
سنگرسازان دیروز سازندگان امروز
گوشه ای از فعالیت های عمرانی جهاد نصر استان مرکزی بعد از هشت سال دفاع مقدس
رژه ماشینی شرکت جهاد نصر استان مرکزی در شهر اراک بمناسبت هفته دفاع مقدس
آماده سازی جهت رژه ماشین آلات شرکت جهاد نصر استان مرکزی مورخ 31شهریور 1401 بمناسبت هفته دفاع مقدس
جهاد نصر استان مرکزی 1401
بخشی از پارت اول عملیات اجرایی آزاد راه کنار گذر شمالی اراک به طول 50 کیلومتر
گوشه ای از عملیات اجرای پروژه آزاد راه کنار گذر شمالی اراک