امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۳

دانلود فایل ها

Resume of Jihad Nasr Company of Markazi Province
Resume of Jihad Nasr Company of Markazi Province
رزومه جهاد نصر استان مرکزی
رزومه جهاد نصر استان مرکزی
جهاد نصر به روایت تصویر
جهاد نصر به روایت تصویر
نشریه ضابطه 773
نشریه ضابطه 773
نشریه4311 شرایط عمومی و خصوصی پیمان
نشریه4311 شرایط عمومی و خصوصی پیمان
آموزش ایمنی کارفرمایی
آموزش ایمنی کارفرمایی
پروژه‌های شاخص شرکت در حوزه  راه ، باند، ابنیه و آب
پروژه‌های شاخص شرکت در حوزه راه ، باند، ابنیه و آب
درباره جهاد نصر
درباره جهاد نصر
استاندارد-ایزو-9001-ویرایش2015
استاندارد-ایزو-9001-ویرایش2015
استاندارد-ایزو-9000-ویرایش2015
استاندارد-ایزو-9000-ویرایش2015
INSO-ISO-9004
INSO-ISO-9004
علائم ،حاشیه ،حریم ، تاسیسات ایمنی راه و ابنیه فنی
علائم ،حاشیه ،حریم ، تاسیسات ایمنی راه و ابنیه فنی