امروز : دوشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۳
آب

با توجه به نقش حیاتی آب در زندگی انسانها و وابستگی توسعه به آن، همچنین میزان کم نسبت آب قابل دسترس به کل آبهای جهان و توزیع نامناسب آن از لحاظ زمانی و مکانی و رشد روز افزون جمعیت موجب شده است که وقوع بحران آب در اقصی نقاط جهان از جمله در کشورمان ایران پیش بینی گردد. اجرای طرحهای انتقال آب بین حوضه ای در کنار راهکارهای دیگر می تواند حوضه هایی که در آنها بحران به شدت احساس می شود را به حالت توازن در آورد. ولیکن اجرای این طرح ها علاوه بر نیاز به توجیه فنی و اقتصادی، اثرات اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی زیادی بصورت ملموس و غیر ملموس بویژه در حوضه آبده به دنبال دارد. شرکت جهاد نصر استان مرکزی با داشتن رتبه یک پیمانکاری در رشته ی آب پروژه های بزرگ ملی را در اقصی نقاط کشور با بهترین کیفیت به انجام رسانیده است . یکی از پروژه های شاخص آن اجرای پروژه طرح آب رسانی از سرچشمه هفتیان به شرستان تفرش بوده که مردم شهید پرور آن شهر در مدت های مدید از نعمت داشتن آب شرب محروم بوده اند.